Čo je gynekomastia?

Samostatnou kapitolou sú pacienti s rakovinou prostaty, ktorých liečime hormonálnymi liekmi. Sú to lieky, ktoré buď zabraňujú účinku testosterónu na cieľové tkanivá, alebo priamo blokuju jeho tvorbu. U týchto mužov je potom gynekomastia častým sprievodným príznakom liečby, podobne ako návaly.