Chuť na sex, iniciatíva k sexu

Chuť na sex je komplexný fenomén. Veľkú úlohu tu hrajú vrodené dispozície. Poznám mužov, ktorí by sa boli schopní milovať niekoľkokrát za deň bez ohľadu na únavu, stres, podmienky na milovanie a podobne. Na druhej strane sú muži, ktorým sex k spokojnému, aj partnerskému životu nechýba. Okrem vrodených dispozícii však veľmi dôležitú rolu hrajú aj ďalšie, tzv. vonkajšie faktory. Výrazne, v pozitívnom aj negatívnom smere, chuť na sex ovplyvňuje kvalita partnerského vzťahu. Veľký vplyv má pracovné vyťaženie, stres, únava a akútne, alebo chronické ochorenia. Netreba zabúdať aj na to, že chuť na sex výrazne ovplyvňuje hladina mužských pohlavných hormónov, predovšetkým testosterónu. Pri jeho nedostatku sa chuť na sex znižuje. Je to stav, ktorý dokážeme v súčasnosti presne diagnostikovať a aj liečiť.