Prečo nemajú ženy chuť na sex?

Najčastejšie podľa mňa súvisí s problémom v partnerskom vzťahu. Sex je veľmi citlivým lakmusovým papierikom, na ktorom sa problémy vo vzťahu, niekedy ešte skryté, nie úplne jasné obom partnerom, môžu prejaviť. Ak žena v partnerskom vzťahu nenachádza to, čo potrebuje ( a pritom si to nemusí presne uvedomovať, môže považovať vzťah za dobrý), môže sa to prejaviť poklesom sexuálnej apetencie. Ďalšou príčinou môže byť únava z v podstate neprerušeného toku povinností v práci a domácnosti. To však tiež súvisí s kvalitou vzťahu a so schopnosťou muža rozdeliť sa s partnerkou o povinnosti v domácnosti ( samozrejme, ak je to možné). Rolu tu hrajú aj socioekonomické činitele, existenčné ťažkosti, ktoré vyúsťujú do stresu a odmietania sexu.