Prečo nemajú ženy chuť na sex?

Radím im, aby sa v prvom rade zamysleli nad sebou a nad svojim vzťahom k partnerke. Aby nezabudli, že sex je iba vtedy dobrý, ak vyhovuje obom partnerom. A týka sa to frekvencie styku, ale rovnako aj sexuálnych praktík, polôh a podobne. Vždy je potrebné nesnažiť sa tlačiť partnera do niečoho, čo je pre neho nepríjemné, alebo dokonca neprijateľné. Ak sú predstavy oboch partnerov o sexe rozdielne, treba sa snažiť dosiahnuť kompromis, ktorý vyhovuje obom. Dôležité je, aby sa partneri dokázali o svojom sexuálnom živote, o svojich predstavách a prioritách porozprávať. Nie je to jednoduché a v našich končinách je to vždy ešte tabu, ale takýto rozhovor veľa vecí veľmi jednoducho vyrieši. Často sa stane, že obaja partneri myslia na to isté, ale hanbia sa to partnerovi povedať.