Hypersexualita

Človek trpiaci hypersexualitou je nútený uspokojovať svoj zvýšený sexuálny pud. Potrebuje sex veľmi často, napríklad 50-60 krát do mesiaca. V dôsledku toho vyžaduje ústretovosť partnerky, alebo je nútený vyhľadávať iné partnerky na dosiahnutie uspokojenia. To môže vyvolávať rôzne nepríjemné situácie, komplikácie v práci, rodinnom živote.