Chuť na sex, iniciatíva k sexu

Zladiť záujem o sex u partnerov s rôznou sexuálnou apetenciou nie je jednoduché. Vyžaduje to ochotu na ústupky a prispôsobenie sa oboch partnerov, čo sa dá dosiahnuť iba otvoreným rozhovorom o prioritách a menej dôležitých veciach v sexe u každého z nich. Ak sa partneri nevedia, alebo nechcú prispôsobiť, môže to mať za následok rozpad vzťahu. Za lepšie riešenie považujem overenie si sexuálnej apetencie partnera ešte na začiatku vzťahu, každopádne pred uzavretím manželstva.