Chuť na sex, iniciatíva k sexu

Majú sa prispôsobiť obaja. Kto viac, kto menej je ťažko povedať. Partner s väčším sexuálnym apetítom by mal zľaviť zo svojich požiadaviek, partner s nižšou chuťou na sex by mal svoju aktivitu zvýšiť. Niektoré páry majú celý život zaužívaný určitý stereotyp, keď je dohoda, že sex je napr. v utorok a v piatok a každý to akceptuje. Nie je to však univerzálny recept a hlavne v dnešnej uponáhľanej dobe veľa faktorov túto pravidelnosť narušuje.