Chuť na sex, iniciatíva k sexu

V spoločnosti sa za typické považuje ak je aktívnejší muž. Nechuť partnerky spolupracovať pri erotických hrách je klasickým námetom vtipov a krčmových rečí. O opačnej situácii sa ale už toľko nehovorí. Zrejme by si takúto pozíciu vo vzťahu museli pripustiť viacerí muži a to nie je jednoduché. V zložitej situácii je aj žena, ktorá má väčšiu chuť na sex ako jej partner. Častokrát môže mať pocit, že sa vnucuje a odmietnutie zo strany partnera znáša horšie ako muž. Môže si myslieť, že muž má inú partnerku, alebo že nie je už pre neho dostatočne atraktívna. Muži väčšinou rozhovor na túto tému odmietajú a často sa k riešeniu dospeje až po spoločnej konzultácii u sexuológa.