Chuť na sex, iniciatíva k sexu

Myslím, že mužov na to netreba pripravovať. Každý muž, ktorý má aspoň trochu rád svoju partnerku je rád, keď ju vidí šťastnú a spokojnú pri napĺŃaní svojich cieľov a túžob. Veľmi veľa mojich pacientov príde k lekárovi práve preto, že chcú uspokojiť svoje partnerky v sexuálnej oblasti, aj keĎ im samým už sex ani nechýba. Všetko je otázka komunikácie, dohody a snahy dosiahnuť spoločný cieľ. V súčasnosti predsa nie je výnimkou stretnúť muža na materskej dovolenke, ale ani ženu, matku niekoľkých detí, ktorá svoj život prispôsobila starostlivosti o rodinu.