Hypersexualita

Na to presnú odpoveď nepoznám. V literatúre sa hovorí viac o ženách, prepokladám, že preto, lebo u nich promiskuitné správanie bije viac do očí, zatiaľ čo u mužov sa promiskuita často toleruje.