Hypersexualita

Hypersexualita sa sá liečiť liekmi, ktoré znižujú sexuálny pud, libido. Používajú sa hormonálne a ukľudňujúce lieky.