Aká je úloha žien v súčasnej spoločnosti?

Menia sa očakávania, s ktorými obaja partneri vstupujú do vzťahu. Rúcajú sa klišé a nemenné, zaužívané pravidlá o tom, že jeden má väčšie slovo ako druhý. Kvalita vzťahu však závisí na vzájomnej ochote oboch partnerov spolupracovať na postupnom budovaní vzťahu. Z tohto hľadiska je každá zmena veľmi individuálna a to, čo môže jeden vzťah skomplikovať, môže zase iný vzťah zlepšiť. Nedá sa teda jednoznačne povedať, či tieto zmeny vzťah muža a ženy zlepšujú, alebo komplikujú.