Aká je úloha žien v súčasnej spoločnosti?

Nedá sa to generalizovať. Sú muži, ktorí sa v novej situácii cítia dobre a vyhovuje im, že sa od nich neočakáva, že existenčne zabezpečia rodinu. Ďalší túto pozíciu znášajú iba so škrípaním zubov a sú vyslovene v strese. A posledná skupina by na klasickom rozdelení rolí nič nemenila a ani nie je ochotná meniť a je to ich základná podmienka v partnerskom vzťahu.