Aká je úloha žien v súčasnej spoločnosti?

Mali by sa naučiť viac načúvať a byť viac empatickí k svojim partnerkám. Najlepšou taktikou je dohodnúť si pravidlá vzájomného spolunažívania tak, aby ani jeden z partnerov nemal pocit, že ten druhý má navrch. Každá výhoda by mala byť kompenzovaná povinnosťami. Ale súčasne by sa nemali vzdať svojich typických vlastností. Lebo práve rozhodnosť a priamočiarosť u mužov ženy najviac oceňujú.