Aká je úloha žien v súčasnej spoločnosti?

Myslím, že nie. Možno sú iba otvorenejšie a neboja sa presadzovať svoje názory.