Aká je úloha žien v súčasnej spoločnosti?

Myslím, že sa to nedá generalizovať, ale hlavnou zmenou podľa mňa je, že súčasné ženy očakávajú, že muž ich bude považovať za rovnocenného partnera.