Aká je úloha žien v súčasnej spoločnosti?

Táto nová úloha úplne prevracia naruby všetko, čo mali muži vštepené či už geneticky, alebo výchovou. Veľmi často sú zmätení z toho, čo sa od nich očakáva a nie sú pripravení prijať úlohu toho, ktorý v domácnosti nie je dominantný.