Aká je úloha žien v súčasnej spoločnosti?

Novou úlohou je to, že spoločnosť vo veľkej miere riadia. To má súvis s oveľa väčšími možnosťami ženy venovať sa svojej profesionálnej kariére a zarábať viac peňazí. Dôsledkom toho zostáva logicky oveľa menej času na manžela a starostlivosť o deti. Muž sa dostáva do pozície minimálne seberovného, ale veľmi často aj do polohy menej zarábajúceho člena rodiny, od ktorého sa očakáva, že bude udržiavať teplo rodinného krbu a starať sa o deti. Táto nová úloha úplne prevracia naruby všetko.
Tisícročia bolo klasickou úlohou žien udržiavať teplo domova a starať sa o deti. Očakávalo sa, že tomu podriadia celý svoj ďalší život, svoju kariéru. Muži zase mali za úlohu rodinu materiálne zabezpečiť a ochraňovať pred nebezpečenstvom. Tým, že domov prinášali peniaze celkom logicky považovali za prirodzené, že aj rozhodovali o ich použití. Podobne to bolo aj v sexe. Od ženy sa očakávalo, že splní mužove predstavy.