Čo s mužskou neplodnosťou? Dá sa liečiť?

Muži sa na neplodnosti páru podieľajú približne 40-50 percentami. Príčinou mužskej neplodnosti môžu byť vrodené, alebo dedičné genetické poruchy, vrodené vývojové anomálie močovo-pohlavného traktu, hormonálne poruchy, infekcie, následky Rtg žiarenia a onkologickej chemoterapie a tzv.moderný životný štýl (stres, fajčenie, alkohol, počítače) a ďalšie menej časté príčiny. Mužská neplodnosť vyžaduje komplexné sexuologické (andrologické) vyšetrenie vrátane laboratórnych testov. Liečba závisí od zistenej príčiny neplodnosti. V prípade, že sa príčinu nedá, alebo nedarí odstrániť, používajú sa metódy umelého oplodnenia.