Bisexualita

1. Priťahujú bisexuálov obe pohlavia rovnako? (môže sa to zovšeobecniť)
Alebo mávajú jedno pohlavie, ktore preferujú? Môžu sa tieto preferencie počas života meniť?

2. Nie je potom napríklad žena bisexuálka, ktorá uprednostňuje viac ženské pohlavie, jednoducho lesbička?

3. Môžeme hovoriť o bisexualite aj vtedy, ked „heterosexuálne“ ženy začnú experimentovať so ženami len zo zábavy? (mám na mysli trendové správanie mladých ľudí, napríklad teenageriek, ktoré zažijú niekoľko sexuálnych zblížení s dievčatami)

4. Môže sa človek o svojej bisexuálnej orientácii dozvedieť až v neskoršom veku? Dajme tomu, že niekoľko rokov žije s partnermi opačného a náklonnosť aj k druhému zistí náhle a úplnou náhodou až v zrelšom veku?

5. Na bisexualitu existuje viacero názorov. Podľa jednej teórie je len mýtom a napríklad muži, ktorí o sebe vyhlasujú, že majú obojstrannú sexuálnu orientáciu, sú jednoducho buď homosexuáli alebo heterosexuáli. Čo si myslíte o takomto názore?

6. Ďalšia teória hovorí o tom, že vo svojej podstate sú všetci ľudia bisexuáli. Tvrdil to aj Sigmund Freud, podľa ktorého biologickú predispozíciu môžeme nájsť v hormónoch. Okrem mužských produkuje mužské telo aj ženské hormóny a naopak. Čo si myslíte o tejto možnosti?

7. Myslíte si, že bisexuálom sa môžeme stať aj z donútenia? (Napríklad ak je človek dlhodobo izolovaný od opačného pohlavia, v ženských či mužských väzniciach, v minulosti na dlhotrvajúcich vojenských výpravách) Môže sa stať, že inak heterosexuálne orientovaný muž začne sexuálny vzťah so spoluväzňom a po návrate na slododu sa opäť vráti k heterosexuálnemu spôsobu života?

8. Máte nejaké odhady o číselných údajoch, koľko bisexuálov medzi nami žije?
(Jediné čísla, s ktorými som sa stretol, boli výskumy Američana Alfreda Kinseyho v štyridsiatych a päťdesiatych rokoch, podľa ktorých je približne 15-25% žien a 33-46% mužov bisexuálnych (vrátane tých, ktorí svoju bisexualitu zakrývajú, alebo potláčajú)).

9. Poznáme aspoň potencionálne príčiny bisexuality? Môžu byť aj genetické? Alebo už počas vnútromaternicového vývinu dojde k poruche v štrukturovaní sexuálnych centier v mozgu?

10. Stretli ste sa s prípadmi, kedy utajená bisexualita jedného z partnerov zruinovala aj dlhoročne partnerstvo či manželstvo?