Hypersexualita

Hypersexualita je vrodená úchylka – porucha sexuálneho pudu. Je zaradená medzi choroby, v medzinárodnej klasifikácii chorôb má aj svoj kód F 52.7. Ide o abnormálne zvýšenú sexuálnu aktivitu v dôsledku zvýšeného sexuálneho pudu. U žien sa nazýva nymfománia, u mužov satyriáza. Môžu ňou trpieť aj inak zdraví jedinci, môže sa však vyskytovať aj u niektorých psychóz, alebo ochorení mozgu. Väčšinou vedie k promiskuite. Je to veľmi vzácne ochorenie a v ambulanciách sa s ním stretávame veľmi zriedkavo. Existuje aj názor, že hypersexualita nie je skutočné ochorenie, ale nástroj, ktorým si muži a ženy riešia svoje psychické krízy.