Odborné články

Ejakulácia

„Mám veľmi rýchlu erekciu. Len čo styk začnem, už aj končím. Viete mi pomôcť?“ Takto znejú otázky mnohých našich pacientov. V skutočnosti však majú problém s „rýchlou“, správnejšie, predčasnou ejakuláciou. Pojmy erekcia a ejakulácia si totiž veľa slovenských mužov veľmi bezpečne mýli.

Ejakulácia znamená výron semena, teda odborne ejakulátu. Dochádza k nej na konci pohlavného styku, pri vyvrcholení - orgazme. Normálna ejakulácia je nevyhnutným predpokladom na to, aby muž mohol svoju partnerku oplodniť. Základnou súčasťou ejakulátu sú totiž spermie a to v miliónových množstvách. Ejakulát okrem toho obsahuje aj výlučky prídatných pohlavných žliaz, ako sú nadsemenníky, semenné mechúriky a prostata. Tieto výlučky sú pre plodnosť muža veľmi dôležité, pretože bez nich by spermie nemuseli byť schopné oplodniť vajíčko. Normálny objem ejakulátu je 2-8 mililitrov. Ak je objem menší, môže to svedčiť pre poruchu v činnosti niektorej z žliaz, alebo pre uzavretie jej vývodu. Ejakulácia je nervovo riadený dej, ktorý nastáva v okamihu, keď je sexuálne vzrušenie muža najväčšie. Centrum pre ejakuláciu sa nachádza v mozgu a z neho sa nervovými vláknami dostáva impulz až ku svalom semenovodu a panvového dna, ktoré svojimi sťahmi vypudia jednotlivé časti ejakulátu z pohlavných žliaz do močovej rúry, kde sa zmiešajú. Súčasne sa musí uzavrieť vstup do močového mechúra, aby sa ejakulát mohol dostať z močovej rúry von a nesmeroval dnu, do močového mechúra. O sile sťahu svalov, ktoré sa na ejakulácii podieľajú svedčí aj to, že ejakulát z močovej rúry nevytečie, ale doslova vystrekne. Po ejakulácii nastáva automatický útlm schopnosti muža dosiahnuť stoporenie – erekciu. Tento útlm trvá u každého muža rôzne dlhý čas, preto sú niektorí muži schopní znova sa milovať už o niekoľko minút, iní zase až o niekoľko hodín.

U väčšiny mužov ejakulácia funguje bez problémov. Sú však muži, ktorí svoju ejakuláciu nedokážu dobre ovládať a k ejakulácii u nich dochádza buď príliš rýchlo, alebo naopak musia vyvinúť veľké úsilie na to, aby ejakuláciu dosiahli a niekedy k nej nedôjde vôbec. Predčasná ejakulácia patrí medzi najčastejšie sexuálne poruchy, ktorými trpí asi 30% mužov bez ohľadu na vek. Hovoríme o nej vtedy, keď k ejakulácii dôjde ešte pred začiatkom pohlavného styku, alebo do 1 minúty od jeho začiatku. V širšom zmysle môžeme ako o predčasnej hovoriť o každej ejakulácii, ktorá nastane skôr, ako si to muž želá. Predčasná ejakulácia je veľmi častá u mladých mužov na začiatku pohlavného života. Dôvodom je ich veľmi veľká vzrušivosť a nepravidelnosť, alebo menšia frekvencia pohlavného styku. Postupne, získavaním skúseností a pravidelnejším pohlavným životom môže tento problém ustúpiť. U niektorých však predčasná ejakulácia pretrváva celý život, ba niekedy sa môže objaviť aj v priebehu pohlavného života.

Príčina predčasnej ejakulácie nie je doteraz jasná. Predpokladá sa, že ju vyvoláva vrodená, alebo získaná zvýšená citlivosť mozgových centier pre ejakuláciu na sexuálne dráždenie. Krátka uzdička sa v súčasnosti ( na rozdiel od nedávnej minulosti) za príčinu predčasnej ejakulácie nepovažuje. Preťatie krátkej uzdičky sa odporúča iba u mužov, ktorí sa sťažujú na nepríjemný ťah v oblasti uzdičky, alebo u nich došlo k jej čiastočnému natrhnutiu. Predčasná ejakulácia môže vzniknúť aj pri zápale predkožky, alebo kože žaluďa, ktorý sa prejaví ich začervenaním a pocitmi pálenia.

Od príčiny predčasnej ejakulácie sa odvíja aj jej liečba. V súčasnosti máme k dispozícii iba jediný liek registrovaný na liečbu predčasnej ejakulácie. Je to prípravok obsahujúci účinnú látku dapoxetín, ktorý pôsobí tlmivo na centrum ejakulácie v mozgu. Liek sa užíva podľa potreby pred stykom a účinkuje približne 6 hodín. V prípade, že liek nie je dostatočne účinný, môžeme pacientovi odporučiť tabletky zo skupiny antidepresív, u ktorých sa tiež využíva ich tlmivý vplyv na centrum ejakulácie. Liečba však musí byť dlhodobá, pričom efekt nastupuje väčšinou do 14 dní. Pri zápale odporúčame protizápalové krémy, alebo masti, ktoré sa nanášajú priamo na kožu žaluďa Ak doteraz

popísaná liečba nie je účinná, poslednou možnosťou je použitie lokálne znecitlivejúcich sprayov alebo mastí, ktoré povrch žaluďa znecitlivia a tým oddialia ejakuláciu.

Oneskorená, alebo chýbajúca ejakulácia je väčšinou ťažším terapeutickým orieškom ako predčasná ejakulácia. Vzniká väčšinou u mužov, ktorí sa liečia na cukrovku, po úrazoch miechy, alebo po urologických a brušných operáciach. Jej príčinou je poškodenie nervov sprostredkujúcich sťah príslušných svalov. Variantom chýbajúcej ejakulácie je tzv. retrográdna ejakulácia – stav, keď sa pre nedostatočné uzavretie vstupu do močového mechúra ejakulát namiesto von z močovej rúry dostáva do močového mechúra. Niekedy sa nám podarí tieto poruchy ovplyvniť liekmi ovplyvňujúcimi nervový systém, väčšinou je však stav nemenný a ak chceme dosiahnuť u partnerky tehotenstvo, musíme spermie získať iným spôsobom, najčastejšie operačne a na oplodnenie použiť niektorú z metód umelého oplodnenia.

Pacient 40-ročný Adam mal od začiatku pohlavného života predčasnú ejakuláciu. K ejakulácii dochádzalo do 1 minúty od začiatku pohlavného styku. Ďalšia erekcia bola väčšinou možná až o hodinku a preto na to, aby aj manželka niečo zo sexuálneho života mala, používal na jej uspokojenie iné spôsoby dráždenia. Manželka však tento spôsob sexu veľmi nevyhovoval a iba zriedkakedy dosiahla vyvrcholenie. Tento stav trval asi 10 rokov a až potom sa Adam na základe informácie v médiách o tom, že predčasná ejakulácia sa dá liečiť, odhodlal vybrať za sexuológom. Po vyšetrení mal odporúčanú liečbu prípravkom s obsahom dapoxetínu, ktorý mu ejakuláciu pomohol oddialiť o asi 7 minút. To úplne stačilo na to, aby aj manželka bola s ich sexuálnym životom spokojná.