Odborné články

Sclerosis multiplex a sexualita

Aký vplyv môže mať SM na mužskú sexualitu?
SM môže postihovať všetky základné piliere mužskej sexuality - libido, erekciu aj ejakuláciu. Vzhľadom na to, že veľa ľudí si tieto pojmy často mýli a zamieňa, v prvom rade treba povedať, že libido znamená rozkoš, milostnú túžbu a chuť, pojem erekcia označuje stoporenie pohlavného údu, teda penisu a ejakulácia je výron semena ako vyvrcholenie pohlavného aktu. Zatiaľ, čo porucha, alebo zníženie libida nastáva u väčšiny chronicky chorých ľudí a súvisí predovšetkým s pocitom choroby a s ňou súvisiacich obmedzení v bežnom živote, poruchy erekcie a ejakulácie sú u pacientov s SM spôsobené základným ochorením, teda zmenami v nervovom systéme.

Čo sa dá robiť pri objavení sa prvých príznakov poruchy erekcie?
Prvé príznaky poruchy erekcie (odborne nazývané erektílna dysfunkcia) sú u väčšiny pacientov s SM dobre liečiteľné. Aj u tohto ochorenia platí, že čím skôr pacient za lekárom príde tým jednoduchšie a rýchlejšie je porucha liečiteľná. Závisí samozrejme aj od závažnosti a rozsahu neurologického poškodenia, ale v zásade je možné zlepšiť erekciu u takmer každého pacienta.

Veľa ľudí sa však hanbí o poruchách erekcie so svojím lekárom hovoriť. Čo majú robiť v takomto prípade?
Sexualita je veľmi intímna záležitosť a veľa ľudí v našej spoločnosti má problém o svojej sexualite otvorene hovoriť. Aj v takom prípade je v súčasnosti možné dozvedieť sa ako svoj problém riešiť a to dokonca anonymne. Slovenská sexuologická spoločnosť zriadila pred rokom telefonickú linku s názvom Modrá linka Slovenskej sexuologickej spoločnosti s univerzálnym číslom 018 218 , na ktorej sa 24 hodín denne môže volajúci dozvedieť o tom čo to porucha erekcie je, ako sa prejavuje a aké sú možnosti liečby. Na linke je dokonca aj návod ako začať komunikáciu o tomto chúlostivom probléme so svojím lekárom. V pracovných dňoch v čase od 15.00 do 19.00 hod poskytuje na linke poradenstvo lekár –sexuológ, ktorý každému odpovie na jeho konkrétny problém. Na linke sa môže volajúci tiež dozvedieť kontakty ( mená, adresy a telefónne čísla) na sexuológov na celom Slovensku. Na linku sa dá dovolať bez predvoľby a za hovor sa platí ako za hovor v I. tarifnom pásme.

Pre pacientov s prístupom na internet Slovenská sexuologická spoločnosť zriadila internetovú stránku s adresou www.potencia.sk, kde majú možnosť získať informácie o poruchách erekcie a možnostiach ich liečby. Na stránke je zriadená aj on-line poradňa, v rámci ktorej sexuológovia odpovedajú na konkrétne otázky o poruchách súvisiacich so sexualitou.

Aké sú teda súčasné možnosti liečby porúch erekcie?
Liečba porúch erekcie je v súčasnosti rozdelená do troch línií. Na prvom mieste je liečba tabletkami tzv. perorálna liečba. V súčasnosti u pacientov s SM prichádza do úvahy prakticky iba známa Viagra. Je to účinný liek, ktorý je na predpis, ale môže ho predpisovať každý ambulantný lekár. Dosahuje účinnosť až okolo 80% . Berie sa 0,5-1 hod pred plánovaným stykom a účinkuje 4-5 hodín, to znamená, že v prípade dobrého účinku umožňuje aj niekoľko erekcií po sebe. Pacient si hradí celú hodnotu lieku sám, pričom cena jednej tabletky sa pohybuje v rozmedzí 400-500 Sk. Do prvej skupiny prostriedkov na liečbu porúch erekcie patrí aj tzv. vákuová pumpa ( odborne: vákuovo-konstrikčná pomôcka). Je to plastový valec, na ktorý je pripojená pumpička. Valec sa nasadí na penis, pumpou sa z neho odsaje vzduch a v dôsledku podtlaku sa do penisu nasaje krv. Následne sa na koreň penisu nasadí gumička, ktorá stiahne cievy a zabráni úniku krvi z penisu do tela. Takýto prístroj umožňuje erekciu v trvaní 30 minút, potom sa musí gumička z penisu stiahnuť. Celú hodnotu prístroja si pacient hradí sám a cenové relácie sú od 500 Sk až do 8000 Sk, pričom so stúpajúcou cenou rastie aj kvalita a spoľahlivosť prístroja.

Pokiaľ pacient nedosiahne uspokojivú erekciu pomocou Viagry alebo vákuovej pumpy, odporúča sa použiť prostriedky patriace do druhej línie liečby. Z týchto sú na Slovensku dostupné injekcie, ktoré obsahujú Prostaglandín E1 a pacient si ich pichá priamo do penisu. Aj keď to pôsobí dosť odstrašujúco, vpich nie je bolestivý. Na aplikáciu lieku sa používajú inzulínové striekačky so zatavenou veľmi jemnou ihlou. Pacient absolvuje nácvik autoaplikácie a výber vhodnej dávky lieku u sexuológa a potom si liek aplikuje do penisu sám, cca 15 minút pred stykom. Injekcie sú veľmi účinné (až 90%) a umožňujú erekciu trvajúcu 0,5 – 2 hodiny. V prípade, keď si pacient nie je schopný injekciu aplikovať pre tras rúk, alebo poruchy motoriky sám, je možné, aby liek aplikovala partnerka. Liek je na predpis a doplatok pacienta v súčasnosti predstavuje cca 400 Sk na ampulku.

Poslednú, tretiu líniu liečby tvoria operačné metódy. Pacientom, u ktorých boli prvé dve línie liečby neúspešné, je možné operačne do penisu vložiť protézu. Je to valec z plastu, ktorý je asi v strede svojej dĺžky ohybný. Umožňuje pohlavný styk, penis je však prakticky stále stoporený. Protézy nie sú vhodné u pacientov s poruchami močenia, hlavne u tých, ktorí v budúcnosti môžu potrebovať endoskopické vyšetrenie, alebo liečbu. Cena páru protéz je cca 50-70 000 Sk. Komfortnejšie a praktickejšie sú takzvané nafukovateľné protézy, pri ktorých sa penis stoporí na základe premysleného mechanického systému, ktorý reguluje sám pacient. Pre vysokú cenu – okolo 300 000 Sk sú však u nás prakticky nedostupné.

Je nutné, aby mal pacient pri návšteve sexuológa poukaz od spádového lekára?
Samozrejme, nie je to nutné. Vzhľadom na intímny charakter problémov, každý sexuológ vyšetrí pacienta aj bez poukazu.