Odborné články

Erektilná dysfunkcia

Poruchou erekcie, odborne nazývanou erektílna dysfunkcia trpí okolo pol milióna slovenských mužov. Celosvetový odhad hovorí až o 100 miliónoch mužov s erektílnou dysfunkciou, pričom ich počet sa každoročne zvyšuje. Výskyt porúch erekcie stúpa s vekom od 39% u 40 ročných mužov až po 67% u 70 ročných a starších.

Častou otázkou býva, čo považovať za poruchu erekcie? Podľa definície sa za erektilnú dysfunkciu považuje pretrvávajúca neschopnosť dosiahnuť alebo udržať erekciu, ktorá je dostatočná na vykonanie uspokojivej sexuálnej aktivity. Teda musí ísť o pretrvávajúcu neschopnosť, nie iba jednorazové zlyhanie, ktoré býva často spôsobené únavou, prepracovanosťou, alebo požitím alkoholu. Dôležitá je aj individuálna spokojnosť partnerov s priebehom pohlavného styku.

Erektilná dysfunkcia je najčastejšie spôsobená organickými príčinami. Ide predovšetkým o ochorenia ciev, nervového systému a hormonálne poruchy. Menej často sú príčinou psychické poruchy, alebo kombinácia organických a psychických príčin. Väčšina faktorov, ktoré ovplyvňujú výskyt erektilnej dysfunkcie súvisí s chronickými chorobami. Zriedkavejšie sú na príčine chirurgické výkony, úrazy, lieky, fačenie a nadmerné užívanie alkoholu.

Chronické choroby poškodzujú predovšetkým vtok krvi do penisu. Poruchou erekcie trpí približne 40% pacientov s aterosklerózou a 50% pacientov s cukrovkou. Vysoký, až 50% výskyt erektilnej dysfunkcie je u mužov s chronickými chorobami pečene, obličiek, pľúc a vysokým tlakom. Erektilná dysfunkcia môže byť tiež jedným z prvých prejavov ťažkej depresie.

Erektilná dysfunkcia je v súčasnosti dobre liečiteľná. Základnou liečbou je liečba tabletkami, podtlakovým (tzv. vákuovo-konstrikčným) prístrojom, razovými vlnami a najnovšie gelom, podávaným do vonkajšieho ústia močovej rúry. V zložitejších prípadoch sú pacienti liečení injekciami podávanými do penisu a u malej skupiny pacientov je indikovaná operačná liečba, pri ktorej sa do penisu vkladajú protézy, alebo sa chirurgicky upravuje slabý prítok, alebo nadmerný odtok krvi z penisu.

V súčasnosti teda máme k dispozícii 4 druhy tabletkových liekov na liečbu erektilnej dysfunkcie. Podľa účinnej látky sú to tadalafil, sildenafil, vardenafil a avanafil. Podľa spôsobu účinku ich zaraďujeme medzi selektívne inhibítory fosfodiesterázy 5. typu. Okrem originálnych liekov máme pre sildenafil a tadalafil dnes k dispozícii aj tzv. generiká, teda lieky s rovnakou účinnou látkou, ale väčšinou s nižšou cenou. Všetky tieto tabletkové lieky sú v liečbe porúch erekcie veľmi účinné (účinnosť cca 80%) a majú minimum vedľajších účinkov. Lieky sú dobre tolerované, z nežiadúcich účinkov sa najčastejšie vyskytli bolesti hlavy, a poruchy trávenia, v menšej miere to boli upchatie nosa a bolesti svalov. Nežiadúce účinky boli v štúdiách mierne a prechodného charakteru a pacienti kvôli nim liečbu nemuseli prerušiť. Na lieky nevzniká závislosť a po prerušení liečby je erekcia väčšinou aj bez liekov lepšia, ako pred jej začiatkom. Všetky lieky na zlepšenie erekcie sa nesmú užívať s liekmi obsahujúcimu oxid dusnatý (NO) - nitrátmi, alebo s donormi nitrátov.

Príchodom tabletkových liekov sa výrazne zvýšil počet mužov, ktorí sa do sexuálneho života úspešne vrátili. Ich účinnosť a bezpečnosť je overená mnohými vedeckými šúdiami. Veľmi účinne zlepšujú erekciu, ba podľa najnovších poznatkov sa môžu podieľať aj na predchádzaní rôznych cievnych ochorení spojených so zúžením ciev. Veľký dôraz sa u týchto liekov okrem účinnosti kladie aj na bezpečnosť. To je aj dôvod, prečo sú všetky štyri druhy liekov na lekársky predpis a nedajú sa voľne kúpiť v lekárni. Obmedzenie v používaní liekov na zlepšenie erekcie sa však týka iba malej skupiny pacientov.

Základnou podmienkou na to, aby sme pacienta s poruchou erekcie mohli liečiť je však prekonanie predsudkov a rôznych tabu, ktoré sú so sexualitou, erekciou a jej poruchami

stále spojené. Tieto predsudky nachádzame v celej spoločnosti, v laickej ale aj odbornej verejnosti. Pacienti sa musia odhodlať o svojich problémoch s lekárom hovoriť a lekári (bez ohľadu na odbornosť), by sa mali naučiť opýtať sa pacienta na problémy v jeho sexuálnom živote. Týka sa to predovšetkým pacientov ktorí trpia niektorou s chronických chorôb spojených s vyšším výskytom erektílnej dysfunkcie. Až vtedy, keď sa téma mužskej sexuality a jej porúch odtabuizuje budeme môcť liečiť pacientov s poruchami erekcie rýchlo, efektívne a vo včasných štádiách vývoja poruchy.

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>