Odborné články

Neplodnosť

Za neplodný považujeme pár vtedy, keď k otehotneniu partnerky nedôjde ani po roku pravidelného sexuálneho života. Znamená to, že pohlavný styk musí byť nechránený a minimálne 1-2x do týždňa. Ak je frekvencia pohlavných stykov nižšia, napríklad pri práci na turnusy mimo bydliska, alebo pri dlhšom odlúčení partnerov, musíme počítať s primerane dlhším obdobím. V súčasnosti trpí neplodnosťou približne 15% dvojíc.

V minulosti sa za hlavného vinníka v neplodnom vzťahu považovala žena. Bola vystavená mnohým náročným a častokrát zdravie ohrozujúcim procedúram v snahe vyliečiť jej neplodnosť. Ženy, ktoré neporodili dieťa boli vytlačené na okraj spoločnosti a v mnohých kultúrach mal muž plné právo takúto ženu odvrhnúť a nájsť si inú. V súčasnosti vieme, že na neplodnosti páru sa muž aj žena podieľa rovnako – teda približne 50%.

Zmenil sa aj prístup k vyšetrovaniu neplodnosti. Najprv by mal byť vyšetrený muž, pretože jeho vyšetrenie je jednoduché a pomerne rýchlo umožní zistiť, či je muž v poriadku, alebo je jeho plodnosť znížená. Ak je vyšetrenie muža negatívne – teda v norme, nasleduje pomerne zložitý a niekedy aj dlho trvajúci vyšetrovací proces, ktorému sa musí podrobiť partnerka. Stále však existuje veľa mužov, ktorí si nedokážu pripustiť, že môžu byť na vine. V špecializovaných poradniach je raritou stretnúť muža, ktorý príde na vyšetrenie sám, z vlastnej iniciatívy. Naopak, veľmi často sme stále svedkami podobného dialógu:

Lekár: „S akým problémom ste prišli?“ Pacient: „Ja nemám žiadny problém.“ Lekár: „A prečo ste prišli na vyšetrenie?“ Pacient: „Lebo moja manželka nemôže otehotnieť.“ Lekár: “A nemyslíte si že to je váš spoločný problém?“

Vtedy už väčšinou pacient neochotne prizná, že asi áno. Kritickejšia situácia nastane vtedy, keď muž odmietne vyšetrenie absolvovať. K odborníkovi príde iba jeho partnerka a snaží sa lekára presvedčiť, či by sa predsa len nedalo vyšetrenie urobiť tak, aby o tom partner skoro ani nevedel. Aj keď sa snažíme vyjsť pacientom v ústrety, bez osobnej angažovanosti partnera nie sme schopní pár vyšetriť. Vtedy je už skôr na mieste otázka, kto vlastne dieťa chce.

Protipólom ignorancie vyšetrenia zo strany muža je až chorobná posadnutosť otehotnením zo strany ženy. Nemám na mysli ochotu podstúpiť všetky nepríjemné vyšetrenia a liečebné metódy. Problém vzniká vtedy, keď je žena ochotná obetovať pre otehotnenie všetko. Dokonca aj vzťah. Vzniká situácia – dieťa, alebo nič. Partnerský život takejto dvojice sa mení na sledovanie menštruačného kalendára, užívanie hrstí vitamínov na zlepšenie plodnosti a časovanie pohlavného styku na obdobie maximálnej plodnosti. Zo vzťahu sa vytráca spontánnosť, improvizovanie a sex sa veľmi často mení na oplodňovanie. Z muža, ktorý príde na vyšetrenie pre neplodnosť sa v takomto vzťahu stáva muž s poruchami erekcie a libida.

Pri vyšetrení neplodného páru vždy začíname od jednoduchých metód k zložitejším. Základným vyšetrením muža je vyšetrenie spermiogramu. Ejakulát si muž odoberie masturbáciou v špeciálnej miestnosti, kde má dostatočnú intimitu. Ak je to potrebné, môže mu pri odbere asistovať aj jeho partnerka. Iba vo výnimočných prípadoch, napríklad keď sa opakovane nepodarí odber uskutočniť, sa môže odber urobiť doma. Dôvodom je fakt, že kvalita spermií sa pri zmenách teploty, ku ktorým pri preprave z domu na vyšetrenie zákonite dochádza, môže výrazne zhoršiť. Ejakulát sa odoberá do sterilnej nádoby a po uplynutí asi 30 minút sa začína vyšetrovať. Iba vyšetrenie spermiogramu však nestačí na posúdenie mužskej plodnosti. Ruka v ruke s týmto

vyšetrením musí ísť aj vyšetrenie mužského genitálu, ktoré často odhalí ochorenie, ktoré neplodnosť spôsobuje. Napriek tomu sa ešte stretávame so situáciami, keď je muž považovaný iba za zdroj spermií, ak je spermiogram málo kvalitný, nikto muža nevyšetrí, ale ihneď sa páru odporúča umelé oplodnenie. Je to vážna chyba, ktorá pár oberá o možnosť vyliečenia a spontánneho otehotnenia. Medzi ďalšie vyšetrenia patrí hormonálne vyšetrenie a vyšetrenie možnej infekcie močovopohlavných ciest.

Medzi základné vyšetrenie partnerky rátame gynekologické vyšetrenie, ktoré môže odhaliť ochorenia, alebo abnormality genitálu spojené so zníženou plodnosťou. Okrem toho odporúčame meranie takzvanej bazálnej teploty. Je to teplota v pošve, alebo v konečníku nameraná ráno v posteli tesne po prebudení. Výkyvy tejto teploty zaznamenávané denne po dobu niekoľkých mesiacov nám pomôžu pri určovaní doby maximálnej plodnosti ženy. Ďalej sa zvyčajne vyšetruje hormonálny profil, ultrazvukom sa sleduje dozrievanie a uvoľňovanie vajíčka vo vaječníkoch, prípadne sa robia zložitejšie vyšetrenia ako rentgenové vyšetrenie priechodnosti vajíčkovodov, alebo laparoskopické vyšetrenie.

Ak sa odhalí príčina neplodnosti, zaháji sa príslušná liečba. Ak sa príčina zníženej plodnosti neodhalí, alebo ani po preliečení nedôjde k normalizácii nálezu, odporúčame páru niektorú z metód umelého oplodnenia, prípadne adopciu. Mužovi môžeme odporúčať aj užívanie prípravkov s obsahom blokátorov voľných kyslíkových radikálov. Odporúčame tie prípravky, ktorých efekt na zlepšenie spermiogramu bol overený vedeckými štúdiami.

Okrem špecifických liečebných metód však existuje niekoľko rád, ako zvýšiť šancu na tehotenstvo. U mužov je to napríklad obmedzenie, alebo najlepšie úplné odstránenie fajčenia. Je totiž dokázané, že fajčenie významne zhoršuje pohyblivosť spermií. Podobne je to aj so stresom. Nedostatok spánku a vysoké pracovné zaťaženie vedie k zmenám tvaru spermií, ktoré niektorí odborníci dokonca pomenovali ako manažérsky syndróm. Muži so zhoršeným spermiogramom by sa mali vyhýbať aj nadmernému teplu. Práca v extrémnych teplotách, alebo napríklad aj sauna môžu plodnosť zhoršovať. Spermie totiž zvýšenú teplotu znášajú veľmi zle. To je aj dôvod, prečo sú semenníky uložené v miešku, kde je teplota nižšia ako je teplota zvyšku tela. Podobne zle vplývajú na kvalitu spermií aj alkohol, drogy a pohlavne prenosné ochorenia. Naopak, zatiaľ sa jednoznačne nedokázal vplyv strihu materiálu spodného prádla na kvalitu spermií.

Ženám tiež môžeme poradiť obmedzenie fajčenia, pitia alkoholu a stresu. Okrem toho sa odporúča napríklad poležať si asi 20 min. po skončení styku s podloženou panvou, alebo nohami opretými o stenu. Zvýši sa tak šanca, aby sa spermie dostali do maternice.

Neplodnosť môže výrazne zmeniť partnerské spolužitie. Zistenie, že nie som schopný splodiť dieťa väčšinou výrazne zasiahne sebavedomie muža a ženy a môže ich poznamenať na zvyšok života. Lekár má v takých prípadoch veľkú zodpovednosť, aby nepremárnil dôveru, ktorá bola do jeho rúk vložená. V súčasnosti našťastie máme k dispozícii metódy, ktorými vieme neplodným párom veľmi účinne pomôcť.