Chuť na sex, iniciatíva k sexu

FAQ

Chuť na sex, iniciatíva k sexu

Čo ovplyvňuje chuť na sex – skúsenosti alebo viac vrodené dispozície?

Chuť na sex je komplexný fenomén. Veľkú úlohu tu hrajú vrodené dispozície. Poznám mužov, ktorí by sa boli schopní milovať niekoľkokrát za deň bez ohľadu na únavu, stres, podmienky na milovanie a podobne. Na druhej strane sú muži, ktorým sex k spokojnému, aj partnerskému životu nechýba. Okrem vrodených dispozícii však veľmi dôležitú rolu hrajú aj ďalšie, tzv. vonkajšie faktory. Výrazne, v pozitívnom aj negatívnom smere, chuť na sex ovplyvňuje kvalita partnerského vzťahu. Veľký vplyv má pracovné vyťaženie, stres, únava a akútne, alebo chronické ochorenia. Netreba zabúdať aj na to, že chuť na sex výrazne ovplyvňuje hladina mužských pohlavných hormónov, predovšetkým testosterónu. Pri jeho nedostatku sa chuť na sex znižuje. Je to stav, ktorý dokážeme v súčasnosti presne diagnostikovať a aj liečiť.

K chuti milovať sa patrí sexuálny scenár – čo to je?

Sexuálny scenár patrí medzi štyri základné piliere ľudskej sexuality. Je to postup, ktorý používame pri milovaní. Zahŕňa náznaky, informáciu o chuti milovať sa , prípravu na sex, predohru a samotný pohlavný styk. Väčšinou, hlavne v ustálenom partnerskom vzťahu je stereotypný. U mladších ľudí, alebo u nových sexuálnych partnerov a v lepšom prípade aj v stabilných pároch je sexuálny scenár variabilný, pestrý, snažiaci sa zrealizovať aj tie najtajnejšie fantázie oboch partnerov. Základom je ochota experimentovať a rozprávať sa s partnerom o svojich sexuálnych predstavách.

Ako zladiť záujem o sex medzi partnermi, keď po ňom netúžia rovnako často?

Zladiť záujem o sex u partnerov s rôznou sexuálnou apetenciou nie je jednoduché. Vyžaduje to ochotu na ústupky a prispôsobenie sa oboch partnerov, čo sa dá dosiahnuť iba otvoreným rozhovorom o prioritách a menej dôležitých veciach v sexe u každého z nich. Ak sa partneri nevedia, alebo nechcú prispôsobiť, môže to mať za následok rozpad vzťahu. Za lepšie riešenie považujem overenie si sexuálnej apetencie partnera ešte na začiatku vzťahu, každopádne pred uzavretím manželstva.

Má sa teda viac prispôsobiť ten, čo má menšiu alebo ten čo má väčšiu chuť na milovanie?

Majú sa prispôsobiť obaja. Kto viac, kto menej je ťažko povedať. Partner s väčším sexuálnym apetítom by mal zľaviť zo svojich požiadaviek, partner s nižšou chuťou na sex by mal svoju aktivitu zvýšiť. Niektoré páry majú celý život zaužívaný určitý stereotyp, keď je dohoda, že sex je napr. v utorok a v piatok a každý to akceptuje. Nie je to však univerzálny recept a hlavne v dnešnej uponáhľanej dobe veľa faktorov túto pravidelnosť narušuje.

Nie je vôbec najhoršia kombinácia na udržanie partnerského vzťahu, keď je aktívnejšia žena? Musí sa domáhať pozornosti, najmä telesnej?

V spoločnosti sa za typické považuje ak je aktívnejší muž. Nechuť partnerky spolupracovať pri erotických hrách je klasickým námetom vtipov a krčmových rečí. O opačnej situácii sa ale už toľko nehovorí. Zrejme by si takúto pozíciu vo vzťahu museli pripustiť viacerí muži a to nie je jednoduché. V zložitej situácii je aj žena, ktorá má väčšiu chuť na sex ako jej partner. Častokrát môže mať pocit, že sa vnucuje a odmietnutie zo strany partnera znáša horšie ako muž. Môže si myslieť, že muž má inú partnerku, alebo že nie je už pre neho dostatočne atraktívna. Muži väčšinou rozhovor na túto tému odmietajú a často sa k riešeniu dospeje až po spoločnej konzultácii u sexuológa.

Sexuológovia hovoria o storočí žien. Sú samostatné, uplatňujú sa v práci a aj v sexe si zašínajú diktovať pravidlá. Ako na to pripraviť mužov?

Myslím, že mužov na to netreba pripravovať. Každý muž, ktorý má aspoň trochu rád svoju partnerku je rád, keď ju vidí šťastnú a spokojnú pri napĺŃaní svojich cieľov a túžob. Veľmi veľa mojich pacientov príde k lekárovi práve preto, že chcú uspokojiť svoje partnerky v sexuálnej oblasti, aj keĎ im samým už sex ani nechýba. Všetko je otázka komunikácie, dohody a snahy dosiahnuť spoločný cieľ. V súčasnosti predsa nie je výnimkou stretnúť muža na materskej dovolenke, ale ani ženu, matku niekoľkých detí, ktorá svoj život prispôsobila starostlivosti o rodinu.

… a ako liečiť nenaplnenú túžbu? (u žien a a u mužov)?

Rada je jednoduchá, ale realizácia je veľmi často komplikovaná. Jedinou cestou je otvorene sa s partnerom o mojich a jeho predstavách porozprávať a snažiť sa nájsť strednú cestu.

Podľa výskumu Pravdy sa na Slovensku muži a ženy milujú najčastejšie niekoľkokrát týždenne, či len mesačne. Zaostávame za túžbami, ale v porovnaní so svetom sme v norme?

Ja prieskumy o počte stykov za týždeň, alebo mesiac nepovažujem za vierohodné. Veľmi často sa v nich totiž odrážajú želania a nie skutočnosť. Vždy treba považovať za normu to, čo vyhovuje obom partnerom. A v tomto smere v porovnaní so svetom nevyčnievame ani pozitívne, ani negatívne.

Možno povedať všeobecne ako chutí sex ženám a ako mužom? Po čom túžia?

Vo všeobecnosti ženy očakávajú od sexu romantiku. Patrí k nej kytica ruží, drobné pozornosti, dvorenie a v intímnych chvíľach zapálená sviečka a romantická hudba. Chcú od muža počuť ako ich má rád a po sexe sa túžia k mužovi pritúliť a pokračovať v nežnostiach. Muži väčšinou idú priamo na vec. Sú racionálni a snažia sa čo najskôr dospieť k cieľu. K milovaniu romantiku až tak veľmi nepotrebujú, skôr majú chuť realizovať svoje erotické sny a predstavy a chcú, aby s nimi partnerka spolupracovala. Podľa mojich skúseností však väčšina mužov túži pri sexe po uspokojení partnerky a neide im iba o svoj pôžitok.