Hypersexualita

FAQ

Hypersexualita

Hypersexualita je vrodená úchylka, choroba alebo len dočasný stav, ktorým si jedinec lieči svoje mindráky?

Hypersexualita je vrodená úchylka – porucha sexuálneho pudu. Je zaradená medzi choroby, v medzinárodnej klasifikácii chorôb má aj svoj kód F 52.7. Ide o abnormálne zvýšenú sexuálnu aktivitu v dôsledku zvýšeného sexuálneho pudu. U žien sa nazýva nymfománia, u mužov satyriáza. Môžu ňou trpieť aj inak zdraví jedinci, môže sa však vyskytovať aj u niektorých psychóz, alebo ochorení mozgu. Väčšinou vedie k promiskuite. Je to veľmi vzácne ochorenie a v ambulanciách sa s ním stretávame veľmi zriedkavo. Existuje aj názor, že hypersexualita nie je skutočné ochorenie, ale nástroj, ktorým si muži a ženy riešia svoje psychické krízy.

Kedy sa už dá hovoriť o hypersexualite a kedy len o prirodzenom zvýšenom sexuálnom apetíte?

Väčšinou sa jedná o prirodzene zvýšený sexuálny apetít, o hypersexualite sa dá hovoriť až vtedy, keď je frekvencia pohlavných stykov neúnosná a tento stav obťažuje pacienta a jeho okolie.

Ako trpí človek postihnutý hypersexualitou?

Človek trpiaci hypersexualitou je nútený uspokojovať svoj zvýšený sexuálny pud. Potrebuje sex veľmi často, napríklad 50-60 krát do mesiaca. V dôsledku toho vyžaduje ústretovosť partnerky, alebo je nútený vyhľadávať iné partnerky na dosiahnutie uspokojenia. To môže vyvolávať rôzne nepríjemné situácie, komplikácie v práci, rodinnom živote.

A jeho okolie, partnerka/partner?

Partner alebo partnerka trpí najviac. Trpí buď nadmernými nárokmi partnera na sexuálny styk ( ideálna je kombinácia dvoch hypersexuálnych ľudí, ale vzhľadom na zriedkavosť ochorenia je to utópia), alebo promiskuitou partnera. Práve partner, alebo partnerka môže byť motiváciou pre pacienta s hypersexualitou k tomu, aby sa liečil.

Bývajú ňou postihnutí častejšie muži alebo ženy?

Na to presnú odpoveď nepoznám. V literatúre sa hovorí viac o ženách, prepokladám, že preto, lebo u nich promiskuitné správanie bije viac do očí, zatiaľ čo u mužov sa promiskuita často toleruje.

Dá sa hypersexualita liečiť a ako?

Hypersexualita sa sá liečiť liekmi, ktoré znižujú sexuálny pud, libido. Používajú sa hormonálne a ukľudňujúce lieky.