Prečo nemajú ženy chuť na sex?

FAQ

Prečo nemajú ženy chuť na sex?

Čo može byť príčinou toho, že žena stráca chuť na sex?

Príčin môže byť niekoľko. Od hormonálnych zmien v menopauze, ale aj po pôrode, cez zmenu priorít, napríklad pri budovaní kariéry, alebo narodení dieťaťa, poruchy v partnerskom vzťahu a stým súvisiace odmietanie partnerových sexuálnych praktík, rozdielnu sexuálnu apetenciu, teda chuť na sex u oboch partnerov, zdravotné ťažkosti spojené s nepríjemnými pocitmi, alebo bolesťami pri sexe až po naozajstnú stratu chuti na sex, stratu libida teda frigiditu.

O tomto probléme sa hovorí väčšinou v súvislosti s menopauzou (úbytok estrogénov sa môže prejaviť aj takto). Z listov, ktoré dostávame do redakcie však vyplýva, že sa nad tým trápia aj mladé ženy. S čím môže pokles apetencie u trebárs 20-30 ročnej ženy súvisieť?

Najčastejšie podľa mňa súvisí s problémom v partnerskom vzťahu. Sex je veľmi citlivým lakmusovým papierikom, na ktorom sa problémy vo vzťahu, niekedy ešte skryté, nie úplne jasné obom partnerom, môžu prejaviť. Ak žena v partnerskom vzťahu nenachádza to, čo potrebuje ( a pritom si to nemusí presne uvedomovať, môže považovať vzťah za dobrý), môže sa to prejaviť poklesom sexuálnej apetencie. Ďalšou príčinou môže byť únava z v podstate neprerušeného toku povinností v práci a domácnosti. To však tiež súvisí s kvalitou vzťahu a so schopnosťou muža rozdeliť sa s partnerkou o povinnosti v domácnosti ( samozrejme, ak je to možné). Rolu tu hrajú aj socioekonomické činitele, existenčné ťažkosti, ktoré vyúsťujú do stresu a odmietania sexu.

Chuť na sex sa podľa niektorých údajov počas ovulačného cyklu mení. Niektoré ženy sú údajne aktívnejšie pred menštruáciou, iné dokonca počas nej. Je to pravda?

K tejto otázke by sa mal asi vyjadriť gynekológ.

Stretávate sa v ambulancii sexuológa aj s tým, že sa vám muži sťažujú, že ich ženy odmietajú, napriek tomu, že oni chuť aj silu majú? Čo im radíte?

Radím im, aby sa v prvom rade zamysleli nad sebou a nad svojim vzťahom k partnerke. Aby nezabudli, že sex je iba vtedy dobrý, ak vyhovuje obom partnerom. A týka sa to frekvencie styku, ale rovnako aj sexuálnych praktík, polôh a podobne. Vždy je potrebné nesnažiť sa tlačiť partnera do niečoho, čo je pre neho nepríjemné, alebo dokonca neprijateľné. Ak sú predstavy oboch partnerov o sexe rozdielne, treba sa snažiť dosiahnuť kompromis, ktorý vyhovuje obom. Dôležité je, aby sa partneri dokázali o svojom sexuálnom živote, o svojich predstavách a prioritách porozprávať. Nie je to jednoduché a v našich končinách je to vždy ešte tabu, ale takýto rozhovor veľa vecí veľmi jednoducho vyrieši. Často sa stane, že obaja partneri myslia na to isté, ale hanbia sa to partnerovi povedať.

Čo môže urobiť žena, keď ju TO proste nebaví? Má vyhľadať pomoc, zmeniť partnera, brať povzbudzujúce lieky… Aké má pri súčasnom rozmachu medicíny vlastne možnosti?

V prvom rade by som odporučil gynekologické vyšetrenie a vyšetrenie hladiny hormónov. Nízka hladina hormónov môže spôsobovať pokles libida hlavne u žien v menopauze. Ak sa takýto problém zistí, máme liečebné možnosti, ako ho ovplyvniť. Niekedy je dokonca indikované podávanie preparátov s obsahom testosterónu, ktorý je aj u žien pre libido dôležitý. Vzhľadom na to, že si myslím, že najčastejším zdrojom problémov s libidom u žien môžu byť vzťahové problémy, odporúčam psychologickú konzultáciu, alebo sexuologické vyšetrenie. Pri podrobnom rozbore si často žena uvedomí, kde je skrytá príčina jej problému. V niektorých prípadoch je vhodné aj užitie afrodiziák.

Aké sú príznaky, okrem zväčšených prsníkov….

Okrem tzv. prsníkov z urolog. hľadiska prichádzajú do úvahy ako príznaky iba zmeny na semenníkoch – ich zväčšenie, hrbolatý povrch – ako pri nádore.