Čím sa zaoberá sexuológia a andrológia?

FAQ

Čím sa zaoberá sexuológia a andrológia?

Sexuológia je odbor, ktorý sa zaoberá ľudskou sexualitou v norme a patológii.

U mužov sa zaoberá predovšetkým poruchami potencie, ejakulácie, libida, plodnosti a vo všeobecnosti ochoreniami genitálu. U žien poruchami orgazmu, libida, bolesťami pri styku a pod. Ďalej poruchami v partnerskom vzťahu, ktoré sa premietajú do sexuálnej oblasti. Patrí tu aj diagnostika a liečba sexuálnych deviácií a porúch sexuálnej identifikácie a orientácie. Sexuológia poskytuje aj základné informácie o antikoncepcií. Na vybraných pracoviskách sa realizuje umelé oplodnenie. Andrológia je pododbor sexuológie, ktorý sa zaoberá sexualitou a jej poruchami u mužov. Predovšetkým poruchami potencie, ejakulácie, libida, plodnosti a vo všeobecnosti ochoreniami genitálu.